izkazovanje trajnih vezi

za uporabo mobilnih storitev v EU gostovanju po domačih cenah in ostalih pogojih gostovanja kot v domačem omrežju brez pribitkov, mora uporabnik mobilnih storitev bob predložiti dokazila o trajnih vezeh z območjem Republike Slovenije.

trajne vezi z območjem Republike Slovenije imajo vsi uporabniki ne glede na državljanstvo, ki na tem območju dejansko prebivajo ali so na tem območju pogosto in bistveno prisotni zaradi šolanja, trajnega delovnega ali drugega pogodbenega razmerja, ki terja fizično prisotnost. trajne vezi se lahko izkazuje z dokazilom o vpisu v redne programe šolskih ali visokošolskih zavodov, o delovnem razmerju, o trajnem prejemku javnih sredstev ipd.

podrobne informacije o izkazovanju trajnih vezi najdeš v posebnih pogojih izvajanja mobilnih storitev.


lokacije kjer lahko izkažeš trajne vezi:
MEGAfoto Marijan Hočevar s.p.

Naslov:
Cesta oktobrskih žrtev 2 
8310 Šentjernej

Elmaks Plus d.o.o.

Naslov:
Ronkova ulica 37 
2380 Slovenj Gradec

Bojan Dolinšek s.p.

Naslov:
Cesta Borisa Kidriča 13 
1410 Zagorje

EJIMM d.o.o.; PE Tolmin

Naslov:
Gradnikova ulica 1 
5220 Tolmin

M&T Mobil d.o.o.

Naslov:
Dunajska cesta 113 
1000 Ljubljana

Petisi d.o.o.

Naslov:
Ul. Eve Lovše 1 
2000 Maribor

M&T Mobil d.o.o.

Naslov:
Cesta 1.maja 77 
4000 Kranj


kot naročnik izkažeš trajne vezi že ob sklenitvi pogodbe, ko se DPD agentu identificiraš z osebnim dokumentom.

kot predplačnik izkažeš trajne vezi tako, da se z dokazilom zglasiš na eni izmed zgoraj navedenih lokacij. ko izkažeš trajne vezi, boš lahko vse storitve v EU/EEA gostovanju uporabljal kot doma oz. po pogojih gostovanja v EU/EEA območju.

tako naročnike kot predplačnike lahko naknadno pozovemo, da dokažejo ali trajna vez še velja.

trajne vezi lahko izkažeš z:

 • dokazilom o vpisu v redne programe šolskih ali visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji,
 • dokazilom o delovnem razmerju s krajem opravljanja dela v Republiki Sloveniji,
 • dokazilom o trajnih pogodbenih razmerjih v Republiki Sloveniji, ki vključujejo znatno stopnjo fizične prisotnosti v primeru samozaposlenih oseb,
 • dokazilom o trajnih prejemkih iz javnih sredstev vezanih na prisotnost v Republiki Sloveniji ipd.

v kolikor ne izkažeš trajnih vezi, se v EU/EEA gostovanju pri uporabi storitev zaračunajo tudi pribitki in sicer:

 • 0,027 € na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija,
 • 0,00244 € na minuto dohodnega klica,
 • 0,005 € na poslani SMS,
 • 0,00185 € na poslani MMS in
 • 1,891 € na GB.

pribitki se obračunavajo ne glede na to ali imaš zakupljene enote ali sicer plačuješ po porabi.

da. če trajnih vezi z Republiko Slovenijo nisi izkazal, se bodo ob uporabi storitev v EU/EEA obračunale zakupljene enote in pribitek. če nimaš zakupljenih enot, se bo obračunala opravljena storitev po ceniku in pribitek.

primer za poslano SMS sporočilo: 1 enota ter 0,005 EUR.

v izogib zlorabam, lahko na štiri mesece preverjamo ali izkazana trajna vez še velja. v kolikor bo potrebno, te bomo preko SMS sporočila obvestili, da je potrebno ponovno dokazovanje trajnih vezi. po prejemu SMS sporočila imaš 15 dni, da se zglasiš na eni izmed navedenih lokacij, sicer se bodo začeli zaračunavati pribitki za vse regulirane storitve v EU/EEA gostovanju. s seboj prinesi:

 • dokazilo o aktualnih trajnih vezeh z območjem Republike Slovenije in
 • kartico SIM, na katero si prejel SMS sporočilo.
pogoji in dokumenti politika zasebnosti obvestila kontakt osebna izkaznica informacije o piškotkih natisni