Inhalt:

bob predplačniški paket

govori najceneje z bob paketom na kartice

po nakupu bob kartice SIM lahko svoj bob račun napolniš z bob vrednostno kartico in ga uporabljaš kot predplačniški paket. s predplačniškim  paketom lahko govoriš in pošiljaš SMS sporočila po ceni 6,6 centa v vsa stacionarna in mobilna omrežja v Sloveniji in to brez vezave, brez fiksih stroškov, brez skritih pasti in brez naročnine. predplačniški paket vsebuje začetni bonus, ki ga lahko uporabiš za 100 minut pogovorov ali sporočil sms v vsa omrežja v Sloveniji.

 

seveda pa lahko predplačniški bob paket kadarkoli kasneje spremeniš v naročniškega


  klici v vsa omrežja 6,6 centa  
  sms sporočilo 6,6 centa  
  mesečna naročnina brez  
  obračunski interval 60/60  
       

vse cene vsebujejo DDV

 

 

podrobnosti predplačniškega paketa bobpredplačniški paket bob


  cene vključujejo DDV velja od ponedeljka do nedelje med 00:00 - 24:00  
  obračunski interval (1) 60/60  
  enkraten začetni bonus ob aktivaciji SIM kartice (minute ali sporočila SMS) (2) 100 enot  
  priključnina 0 €  
  naročnina 0 €  
  cene klicev    
  bob kliče bob 0,066 €  
  bob na druga mobilna omrežja 0,066 €  
  bob na fiksna omrežja 0,066 €  
  bob klicni center (068 680 680) brezplačno za bob uporabnike, ostalim se klic zaračuna skladno s cenikom njihovega operaterja  
  SMS    
  bob pošlje sporočilo v Sloveniji 0,066 €  
  bob pošlje sporočilo SMS v tujino 0,066 €  
  MMS    
  bob pošlje sporočilo v Sloveniji 0,066 €  
  bob prenos podatkov    
  cena za prenos podatkov v Sloveniji 0,066 €/MB**  
  druge storitve    
  menjava SIM kartice 11 €  
  prenos številke k drugemu operaterju 5 €  
  prehod na drugo ponudbo 5 €***  
  mednarodni klici oglej si cenik za mednarodne klice  
  klici v tujini oglej si cenik za gostovanja v tujini  
  prenos podatkov v tujini oglej si cenik za prenos podatkov v tujini  
       

 

** obračunski interval za prenos podatkov je 64kB

*** prehod na ponudbo Si.mobil ali Amis

 

(1) obračunski interval 60/60 velja samo za klice v domačih mobilnih in stacionarnih omrežjih. obračunski interval 60/60 pomeni, da se vsaka začeta minuta obračuna kot polna minuta.

(2) enkratni začetni bonus pridobi stranka potem, ko aktivira svojo kartico SIM. na ta način ji pripada 100 enot, ki jih lahko uporabi za klice in SMS v vsa stacionarna in mobilna omrežja v Sloveniji. izključeni so klici na posebne številke, klici v tujino, klici v tujini, prenos podatkov v Sloveniji in v tujini. začetni bonus je na voljo 12 mesecev. ena minuta pogovora šteje kot eno sporočilo SMS. če stranka začetnega bonusa ne porabi v prvih zaporednih 12 mesecih vključno od dneva aktivacije kartice SIM, izgubi pravico do morebitnega preostalega začetnega bonusa, kar pomeni, da Si.mobil zneska zneska ni dolžan vrniti stranki.


klici na posebne številke


  posebna storitev številka cena z vključenim DDV  
  nujni klic 112 Brezplačno  
  gasilci 112 Brezplačno  
  prva pomoč 112 Brezplačno  
  policija 113 Brezplačno  
  prijava motenj na telefonskih priključkih in terminalnih napravah 080 1000 Brezplačno  
  info o telefonskih naročnikih izven Slovenije 1180 1,49 €*  
  informacije o številkah naročniških telefonov na območju Slovenije 1188; 1188++ (povezava na želeno številko) 1,49 € (prva minuta) 0,99 € (nadaljna minuta)  
  AMZS 1987 Brezplačno  
  informacije o stanju in prometu na vseh državnih cestah 1970 0,66 €*  
  klicni center Avtobusne postaje Ljubljana 1991 1,49 €*  
  točen čas 195 0,49 €*  
  vozni red slovenskih železnic 1999 1,49 €*  
  slovenska zveza svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski 116 123 Brezplačno  
  dežurni telefon za pogrešane otroke 116 000 Brezplačno  
  posredovanje informacij širšega pomena 1977 1,66 €*  
  reševalec - prevoz pacientov 19900 Brezplačno  
  090 komercialne številke cene klicev na posamezne 090 komercialne številke so različne. cenik se dopolnjuje in je na voljo na www.bob.si    
         

* cena na klicnavodila za polnjenje bob računakako poteka polnjenje računa z vrednostimi karticami


svoj bob račun lahko napolniš z vrednostno kartico bob 5 eur ali 10 eur, ki je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji. bob vrednostnice lahko kupiš tudi na bančnih avtomatih v Sloveniji.

 

polnjenje računa z vrednostno kartico je možno na več načinov:

  •  pokličeš na številko 668 in izbereš številko 2 za polnjenje računa, vneseš skrito številko vrednostne kartice in potrdiš z znakom # (lojtra).
  •  obiščeš spletno stran, vpišeš telefonsko številko ter skrito številko vrednostne kartice in potrdiš s klikom na “napolni”.
  •  bob račun lahko napolniš tudi na portalu moj bob
  •  za polnjenje računa lahko tudi pokličeš na številko bob klicnega centra 068 680 680.