Inhalt:

obvestila

aktualna obvestila

OBVESTILO O SPREMEMBI SPLOŠNIH IN POSEBNIH POGOJEV

 1. Obveščamo vas, da s 20. 4. 2017 stopi v veljavo nov koncept splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev. Nov koncept v celoti nadomešča do sedaj veljavne Splošne pogoje za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in obsega:
 

Za Naročnike, ki imajo na dan 20. 4. 2017 že sklenjeno Naročniško pogodbo velja, da po preteku roka 30 dni za uveljavitev sprememb Naročniške pogodbe, to je na dan 20. 5. 2017, nov koncept v celoti nadomesti do tedaj veljavne Splošne pogoje za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike.

Za vse Naročnike velja, da z dnem, ko zanje prične veljati nov koncept splošnih in posebnih pogojev, zanje hkrati s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike veljajo tudi Posebni pogoji za izvajanje  mobilnih storitev. 
 

 
 1. Obveščamo vas, da s 20. 04. 2017 stopijo v veljavo sledeči posebni pogoji, ki nadomestijo doslej veljave istovrstne posebne pogoje in sicer:
  Kjer se spremeni točka št. 11, ki se sedaj glasi:

»Najvišje možno bob dobroimetje določa bob cenik ali pa je objavljeno v bob navodilih. Ko višina bob dobroimetja znaša 0,50 EUR, A1 o tem obvesti bob predplačnika z SMS sporočilom. Ko bob dobroimetje zadošča le še za 1 minuto vzpostavljene govorne zveze, A1 o tem obvesti bob predplačnika z zvočnim piskom, ko pa le še za 0,5 minute, pa z dvema zvočnima piskoma. bob dobroimetje lahko bob predplačnik črpa 90 dni od dneva zadnjega vplačila na bob račun. Če v 90 dneh ni bilo opravljeno nobeno vplačilo v znesku 5,00 EUR ali več na bob račun, bob predplačnik, v okviru bob storitev, ne more več vzpostavljati govornih zvez in pošiljati SMS sporočil, lahko pa jih sprejema. Če bob predplačnik v obdobju od 91. do 270. dneva od dneva zadnjega vplačila na bob račun znesek 5,00 EUR ali več, vplača na bob račun znesek po bob kartici, lahko ponovno črpa tudi morebitno bob dobroimetje, ki ga je imel 90. dan od dneva zadnjega vplačila na bob račun. Če od dneva zadnjega vplačila na bob račun poteče 270 dni, bob predplačnik ne more več vplačevati zneskov določenih v bob karticah na svoj dotedanji bob račun (bob račun je zaklenjen) in izgubi pravico do morebitno še obstoječega bob dobroimetja, v posledici česar A1 zneska tega morebitnega bob dobroimetja ni dolžan vrniti (plačati) bob predplačniku. V posledici sme A1, brez posebnega predhodnega obvestila, v okviru bob naročniškega razmerja bob predplačniku tudi odvzeti bob telefonsko številko ter mu onemogočiti uporabo Kartice bob-SIM.«. Kjer se črta uvodno pojasnilo, ki se glasi:

»Ti splošni pogoji veljajo za obstoječe bob naročnike, ki na dan 14. 11. 2012 že imajo sklenjeno soglasje za direktno obremenitev (trajnik) pri svoji banki, za namen plačila računa za opravljene storitve blagovne znamke bob. Do nadaljnjega za bob naročnike ni možna sklenitev novega »soglasja za direktno obremenitev SEPA«, zato se vse določbe teh splošnih pogojev, ki se nanašajo na sklenitev soglasja, za bob naročnike ne uporabljajo in ne veljajo. Obstoječi bob naročniki, ki že imajo sklenjena soglasja za direktno obremenitev na dan 14. 11. 2012, lahko to soglasje ukinejo z izpolnitvijo »Zahtevka za ukinitev soglasja za direktno obremenitev SEPA«, ki se nahaja na spletni strani www.bob.si.
 

Z dnem uveljavitve novega koncepta splošnih in posebnih pogojev, kot je opisan pod točko 1 zgoraj, se posredno spremenijo tudi vsi ostali posebni pogoji, tako da se sklicujejo na nov koncept splošnih in posebnih pogojev. Za Naročnike, ki imajo na dan 20. 4. 2017 že sklenjeno Naročniško pogodbo velja, da se ti posebni pogoji spremenijo po preteku roka 30 dni za uveljavitev sprememb Naročniške pogodbe, to je na dan 20.05.2017.

Vsi pogoji se spreminjajo tudi na način, da se od 20. 4. 2017 nanašajo na novo firmo operaterja, ki se z dnem 20. 4. 2017 spremeni tako, da se glasi A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. oz. A1 Slovenija, d. d.. in novo znamko A1 in njej sorodne znamke, pod katerimi bo družba operaterja tudi v bodoče ponujala svoje storitve.

 

Naročniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo pravico, da do uveljavitve spremembe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko pokličite 068 680 680 ali pišete na info@bob.si ter na spletni strani www.bob.si.arhiv obvestil

preglednejši cenik storitev gostovanja v tujini (25.11.2014)

bob bo 25.12.2014 uvedel nov in preglednejši cenik za gostovanje v tujini.
glavna sprememba je razdelitev cenika gostovanja na zgolj 5 območij in sicer glede na geografsko območje in partnerstvo z operaterji. večina cen za gostovanja, predvsem v območju EU in Ex-Yu partnerji, se je znižala.
 

  klici v Slovenijo, znotraj gostujoče države, v države EU in EFTA klici v ostali svet dohodni klici SMS MMS MB    
EU 0,21 € 2,50 € 0,061 € 0,061 € 0,244 € 0,22 €
Ex-Yu partnerji * 1,15 € 2,50 € 0,40 € 0,30 € 0,84 € 3,90 €
svetovni partnerji ** 1,79 € 2,50 € 0,40 € 0,36 € 0,84 € 4,60 €
nepartnerska omrežja 3,33 € 3,75 € 2,09 € 0,36 € 0,84 € 11,60 €
satelitska omrežja 5,00 € 5,00 € 5,00 € 1,50 € 0,84 € 11,60 €

* Ex-Yu partnerji: Srbija (Vip), Makedonija (Vip operator),  Črna gora (Telenor), Kosovo (Ipko), BiH (BH mobile), Albanija (Vodafone).
** svetovni partnerji: Avstralija (Telstra), Egipt (Vodafone), Kitajska (China Mobile), Nova Zelandija (Vodafone), Švica (Swisscom), ZDA (AT&T), Belorusija (Velcom), Rusija (VimpelCom), Turčija (Vodafone), Ukrajina (Kyivstar JCS).nov izgled računa in zaračunavanje tiskane verzije razčlenjenega računa (10.7.2014)

od avgusta dalje boste prejemali bob račun v novem formatu in s podrobnejšimi informacijami o opravljenih storitvah. razčlenjen račun oz. izpis klicev in opravljenih storitev je možno brezplačno pregledovati na portalu moj bob ali z vklopom e-računa, tiskana verzija pa bo od avgusta dalje plačljiva. če boste razčlenjeni račun še vedno želeli prejemati v tiskani obliki, ga lahko od 10.8.2014 ponovno naročite preko portala moj bob, vendar se bodo zaračunali stroški izdaje tiskanega razčlenjenega računa, v višini 1,7 EUR z DDV na izpis. zato vam predlagamo, da na portalu moj bob ali s klicem na bob klicni center 068 680 680 še danes brezplačno vključite e-račun. z vklopom e-računa boste račun skupaj z izpisi opravljenih klicev in storitev namesto v tiskani obliki prejemali elektronsko kar na vaš e-naslov.od vključno 1.7.2014 nižje cene gostovanje v EU (1.7.2014)

po novem kličete v iz ostalih držav članic EU v Slovenijo za le 0,21 € na minuto, pošiljate SMS sporočila po ceni 0,061 € in za prenesen MB podatkov plačate le 0,22 €. nove cene si poglejte na http://www.bob.si/ponudba-bob/bob-in-tujina ali pokličete na 068 680 680.obvestilo o novem postopku za izterjavo (1.7.2014)

z dnem 01.08.2014 bomo uvedli spremembo postopka izterjav neplačnikov, kjer bomo podaljšali roke za izvedbo posameznih aktivnosti v zvezi z neplačilom terjatev in spremenili cene s tem povezanih posameznih aktivnosti. za postopek izterjav tako ne bodo več veljala določila točke 16 Posebnih pogojev za izvajanje storitev bob (veljavni do vključno 01.08.2014), ampak bo veljal postopek opisan v točki 55 Splošnih pogojev. prenovljeni Posebni pogoji za izvajanje storitev bob bodo veljali od vključno 01.08.2014 dalje. od 01.08.2014 dalje strošek neplačila bob računa ne bomo več  zaračunali takoj ob izklopu, saj verjamemo, da se lahko račun ponesreči založi, ampak ga bomo v primeru, da stranka računa še vedno ne bo poravnala, zaračunali kasneje v skladu s točko 55 Splošnih pogojev. predlagamo, da v izogib nepotrebnim stroškom račun poravnate v roku ali čim prej po poteku roka za plačilo. stroški, povezani s postopkom izterjav neplačnikov, so objavljeni v cenikih, ki veljajo od 01.08.2014 dalje.  več informacij v spodnjih dokumentih ali na 068 680 680.obvestilo o novi številki bob klicnega centra in spremembi Posebnih pogojev (12.6.2014)

s 13.06.2014 smo vpeljali novo številko bob klicnega centra za posredovanje informacij, sklepanje naročniških razmerij in pomoč bob uporabnikom. nova številka 068 680 680 bo postopoma v celoti nadomestila dosedanji številki za Pomoč pri prijavi in aktivaciji naročniškega razmerja (080 680 680) in bob centra za pomoč uporabnikom (090 068 068).
za bob uporabnike je klic iz Slovenije na to številko brezplačen, za uporabnike drugih omrežij pa se klic zaračuna po veljavni tarifi njihovega operaterja.
tudi za pomoč in informacije v tujini uporabniki pokličejo na številko + 386 68 680 680. klic iz tujine na to številko se zaračunava za vse uporabnike skladno s cenikom za klice iz tujine.
informacije o bob ponudbi so sicer dostopne tudi na spletni strani www.bob.si pod rubriko »pomoč in vprašanja«, pišete pa nam lahko tudi na elektronski naslov info@bob.si.
hkrati vas obveščamo, da smo z dnem 13.06.2014 zaradi uveljavitve sprememb veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov spremenili in prilagodili Posebne pogoje spletne trgovine bob in Posebne pogoje za izvajanje storitev bob, ki s tem dnem stopijo v veljavo za vse nove bob uporabnike oz. naročnike.spremembe maloprodajnih storitev gostovanja v EU (3.6.2014)

od 1.7.2014 dalje bomo v skladu z Uredba (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji svojim naročnikom omogočali dostop do reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v EU. naročnik bo lahko izbral alternativnega ponudnika gostovanja maloprodajnih storitev v EU v skladu s Posebnimi pogoji ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v EU za bob storitve.obvestilo o spremembah v skladu s Samoregulacijskim kodeksom (20.5.2014)

v petek, 20. 6. 2014, začnejo veljati novi Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike, v katerem bodo določbe smiselno usklajene s Samoregulacijskim kodeksom o nadomestilih za nedelovanje ali slabše delovanje javnih komunikacijskih storitev operaterjev javnih komunikacijskih storitev v Republiki Sloveniji, marec 2014, ki je objavljen tukaj. ta sprememba predstavlja spremembo Naročniške pogodbe v smislu 99. točke Si.mobilovih Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike.
 
Splošni pogoji za potrošnike bodo usklajeni s Kodeksom na način, da bo dodano poglavje Nedelovanje ali Slabše delovanje Elektronskih komunikacijskih storitev, možnost odstopa Naročnika od Naročniške pogodbe za primer Testiranja storitev ali Brezplačnega preizkusa ter možnost odstopa Si.mobila za primer ponavljajočega, nedokazanega in neutemeljenega prijavljanja Napak.
več informacij je na voljo na spletni strani www.bob.si ali na številki Centra za pomoč uporabnikom 080 680 680.obvestilo o spremembi cen za tujino (25.04.2014)

obveščamo vas, da bomo s 1.6.2014 spremenili cene za klice iz Slovenije v tujino.sprememba nekaterih pogojev (17.04.2014)

posebne pogoje spletne trgovine bob, posebne pogoje uporabe storitve moj bob in posebne pogoje za uporabo storitve polnjenja računa smo spremenili zaradi prilagoditve varnega spletnega plačevanja s kreditnimi karticami, in sicer je sistem EON MegaPOS zamenjal standard 3D Secure CAP, ki deluje s pomočjo programov avtentikacije, MasterCardovega SecureCode™ in Verified by Visa™ Vise International.

posebni pogoji spletne trgovine bob, posebni pogoji uporabe storitve moj bob in posebni pogoji za uporabo storitve polnjenja računa veljajo od dne 17.04.2014 in so dostopni tukaj.obračunavanje mesečne naročnine za nazaj prinaša nižji znesek na naslednjem računu. (10.09.2013)

z naslednjim obračunskim ciklom bomo mesečno naročnino zaračunavali za nazaj in ne več za mesec vnaprej. sprememba bo zavedena v vseh cenikih za bob naročniške pakete. to pomeni, da bo naslednji račun za vse, ki imate paket z vključeno mesečno naročnino, nižji za strošek mesečne naročnine. mesečna naročnina za oktober pa bo zaračunana na računu, ki ga boste prejeli v mesecu novembru. več informacij je na voljo na e-naslovu info@bob.si ter na številki za pomoč uporabnikom 090 068 068 (klic je plačljiv).obvestilo o ukinitvi pisnih opominov in uvedbi SMS opominov

bob je uvedel SMS opomin, ki ga bo z dnem 1. 7. 2013 pošiljal namesto papirne oblike naročnikom, ki imajo neporavnane zapadle obveznosti. SMS opomin bo poslal na številko, ki je predmet naročniške pogodbe in sicer v primeru, če naročnik zamudi s plačilom svojih obveznosti za tri ali več dni od dneva zapadlosti računa. SMS opomin bo vseboval vse elemente potrebne za opomin in se šteje za prejetega, ko ga operater sistemsko odpošlje na konkretno naročniško številko in sicer predvidoma peti dan od dneva zapadlosti računa. s tem SMS opomin postane enakovreden tiskanemu opominu in ga v celoti nadomesti za vse naročnike-potrošnike.
izjeme: papirno obliko opominov bodo prejemali naročniki, ki bodo javili, da uporabljajo naprave, ki ne omogočajo prejemanje sporočil SMS ali bodo podali zahtevo, da želijo še naprej prejemati opomin v papirni obliki, in sicer s klicem na številko 090 068 068 ali preko e-pošte na naslov info@bob.si.obvestilo o spremembi cen nekaterih storitev in spremembi Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike (27.2.2015)

s 1. 4. 2015 bomo uvedli nekatere spremembe v zaračunavanju:

dodatne storitve:
prekinitev pogodbe oz. zapiranje računa zaradi neplačil bo stalo 9,99 €, ponovna priključnina po izklopu na zahtevo stranke, priklop po plačilu obveznosti ali ponovna aktivacija telefonske številke pa 7,99 €.

klici na posebne kratke številke:
spremenile se bodo cene nekaterih kratkih klicnih številk informativnega značaja, in sicer bo klic na 1987 za AMZS informacije brezplačen, pocenili pa bomo klic na 1977 za posredovanje informacij širšega pomena na 1,66 €/klic in klic na 1991 za klicni center Avtobusne postaje Ljubljana na 1,49 €/klic.
klic na 1970 za DARS informacije o stanju na cestah bo stal 0,66 €/klic, klic na 1180 za informacije o telefonskih naročnikih izven Slovenije bo stal 1,49 €/klic, klic na 1188 za informacije o telefonskih naročnikih v Sloveniji bo 1,49 €za prvo minuto in 0,99 € za naslednje minute, klic na 195 za točen čas bo 0,49 €/klic in klic na 1999 za vozni red Slovenskih železnic 1,49 €/klic.

vse navedene cene vsebujejo DDV.

splošni pogoji:
od 1. 4. 2015 se v določenih delih spreminjajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike, vse kot izhaja iz spodnjih dokumentov.
dokument z označenimi spremembami:
-    Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike
dokumenti s prečiščenim besedilom in vsebovanimi spremembami:
-    Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike

naročniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo pravico, da do uveljavitve spremembe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

več informacij je na voljo na 068 680 680.
 obvestilo o spremembi Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike

od 03. 10. 2015 se v določenih delih spreminjajo splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike, vse kot izhaja iz spodnjih dokumentov.

dokument z označenimi spremembami:
- splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike

dokument s prečiščenim besedilom in vsebovanimi spremembami:
- splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike 

naročniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo pravico, da do uveljavitve spremembe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. več informacij je na voljo na 068 680 680.obvestilo v primeru nizkega dobroimetja na računu za uporabnike bob predplačniškega paketa

obveščamo, da bomo spremenili pogoje o načinu obveščanja uporabnikov bob predplačniškega paketa v primeru nizkega dobroimetja na računu. uporabniki ste bili do sedaj obveščeni z SMS sporočilom v primeru, ko je višina dobroimetja znašala 1,0 € ali manj, po novem pa boste obveščeni z SMS sporočilom, ko bo višina dobroimetja znašala 50 centov ali manj. sprememba stopi v veljavo z 30.04.2016.uvedba reguliranih pogojev za EU gostovanje

v skladu z uredbama Evropske komisije 2015/2120 in 2015/2352 ter povezanimi uredbami (v nadaljevanju: EU regulacija) bob uvaja za vse svoje uporabnike, ki uporabljajo mobilne storitve v državah oz. operaterjih, za katere velja EU regulacija (v nadaljevanju: EU gostovanje), nove pogoje gostovanja.

s 30.04.2016 se ukinja koncept obračunavanja po cenah za EU gostovanje in se uvaja koncept »gostovanja kot v domačem omrežju« (t.i. Roam Like at Home oz. RLAH). pomembna razlika med obema konceptoma je, da se za EU gostovanje ukinjajo posebne cene in začnejo veljati cene, kot veljajo v domačem omrežju. enako velja za obračunski interval storitev, ki se uskladi z intervalom za uporabo v domačem omrežju.

v prehodnem obdobju, med 30. 04. 2016 in 14. 06. 2017, se na domače maloprodajne cene v EU gostovanju obračunava še pribitek, in sicer v višini:

 • 0,061 eur na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija,
 • 0,013908 eur na minuto za dohodni klic,
 • 0,0244 eur na poslano sporočilo sms,
 • 0,061 eur na poslano sporočilo mms in
 • 0,061 eur na mb prenosa podatkov.

več informacij o spremembah je na voljo na spletni strani www.bob.si in na številki bob klicnega centra 068 680 680 (klic je za bob uporabnike brezplačen, za uporabnike drugih omrežij pa se klic zaračuna po veljavnem ceniku njihovega operaterja).obvestilo o spremembi Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike

Obveščamo vas, da s 17. 08. 2016 stopijo v veljavo spremenjeni Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike, kjer se spreminja vsebina 38. in 76. točke kot sledi:

38. »Če tako določa Naročniška pogodba ali Cenik, mora Naročnik, za posamezno Obračunsko obdobje ali za drugo obdobje določeno v Naročniški pogodbi ali v Ceniku, določen znesek iz naslova svojih obveznosti do Si.mobila  po Naročniški pogodbi plačati vnaprej. Če v tem primeru to obdobje iz kateregakoli razloga ne poteče v celoti (npr.: zaradi prenosa sklenjene Naročniške pogodbe na novega Naročnika, …), mora Naročnik plačati Si.mobilu (poleg ostalih obveznosti v skladu s Cenikom) zgolj sorazmeren del zneska, ki se plačuje vnaprej, izračunan po formuli: znesek, ki se plačuje vnaprej za posamezno obdobje / (deljeno) s številom vseh dni v tem obdobju X (pomnoženo) s številom dni dejanskega trajanja tega obdobja – razen če Naročniška pogodba ali Cenik določa drugače.«

76. Naročniško pogodbo, sklenjeno za nedoločen čas, lahko pogodbeni stranki kadarkoli odpovesta, pri čemer odpovedni rok traja do konca Obračunskega obdobja, v katerem je bila Naročniška pogodba odpovedana – razen če Naročniška pogodba določa drugače.

Obstoječi naročniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo v 30 dneh od obvestila o spremembi brez odpovednega roka pravico, da brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 068 680 680 ali info@bob.si.sprememba protokola WAP

kot del stalnih sprememb in s povečanim številom pametnih telefonov v našem omrežju smo se odločili, da v skladu z razvijajočo se tehnologijo posodobimo tudi določene storitve.

zato smo v celoti ukinili protokol WAP 1.x in prešli na spletni protokol – http, za pošiljanje in prejemanje MMS sporočil.

določeni mobilni telefoni bodo za nemoteno delovanje MMS sporočil potrebovali nove nastavitve, in sicer je potrebno v meniju »Nastavitve« izbrati »Vrste povezave« in nato vpisati http namesto WAP.

seznam telefonov, ki potrebujejo nove nastavitve:
Nokia225
BlackBerry9790
BlackBerry9700
BlackBerry9900
HuaweiG5000
ALCATEL_2004C
ALCATEL_2010X
CAT-B100

če potrebujete pomoč z nastavitvami ali imate težave z MMS sporočili pri drugih modelih mobilnih telefonov, nas pokličite na 068 680 680 ali pišite na info@bob.si.sprememba Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike

S 1. 2. 2017 se v  Splošnih pogojih za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike doda točka 26.a z vsebino:
 
»Naročnik lahko vklaplja in izklaplja različne tarife in opcije ter na druge primerne načine prilagaja Elektronske komunikacijske storitve, ki so predmet naročniške pogodbe, na način in pod pogoji, kot jih vsakokrat določi in Naročniku na ustrezen način sporoči Si.mobil. Naročnik se strinja, da z začetkom izvajanja Elektronske komunikacijske storitve, ki jo je vklopil preko SMS sporočil, preko telefonskih klicev, preko spleta in v drugih primerih, ko nista hkrati prisotna Si.mobil in Naročnik, Naročnik nima pravice do odstopa od pogodbe, ki bi jo sicer lahko uveljavljal v roku 14 dni od vključitve te storitve z izpolnitvijo obrazca dostopnega na spletni strani www.simobil.si pod zavihkom sodelovanje/splošni pogoji/ obrazec za vračilo blaga za fizične osebe. V vsakem primeru pa je vsako Elektronsko komunikacijsko storitev mogoče za  naprej izklopiti na način, kot je določen v vsakokratnih splošnih ali posebnih pogojih Simobila.«
 
Obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo v 30 dneh od obvestila o spremembi na spletni strani www.bob.si brez odpovednega roka pravico, da brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh uporabnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti uporabnikov. Več informacij o spremembah je na voljo na 068 680 680.Obvestilo o spremembi pogojev v zvezi s preglednostjo za zagotovitev dostopa do odprtega interneta – dejanske spremembe

Obveščamo vas, da s 1. 1. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike (priloženi pogoji z označenimi spremembami), v katerih je dodano poglavje VII. Dostop do odprtega interneta in s tem v skladu tudi definiciji hitrosti, vse vezano na izpolnjevanje obveznosti družbe SI.MOBIL d.d. iz 4. člena Uredbe 2015/2120/EU za mobilne elektronske komunikacijske. Navedeni 4. člen Uredbe 2015/2120/EU namreč nalaga ponudnikom storitev dostopa do interneta, da v vsaki pogodbi (sestavni del so tudi navedeni splošni pogoji), ki vključuje storitve dostopa do interneta navede določene informacije, razlago in postopke, ki zagotavljajo ukrepe v zvezi s preglednostjo za zagotovitev dostopa do odprtega interneta.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 068 680 680.Obvestilo o spremembi pogojev v zvezi s preglednostjo za zagotovitev dostopa do odprtega interneta

Obveščamo vas, da s 1. 1. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike, v katerih bodo spremembe vezane na izpolnjevanje obveznosti družbe Si.mobil d.d. iz 4. člena Uredbe 2015/2120/EU za mobilne elektronske komunikacijske oziroma telekomunikacijske storitve, ki jih družba nudi. Navedeni 4. člen Uredbe 2015/2120/EU namreč nalaga ponudnikom storitev dostopa do interneta, da v vsaki pogodbi (sestavni del so tudi navedeni splošni pogoji), ki vključuje storitve dostopa do interneta navede določene informacije, razlago in postopke, ki zagotavljajo ukrepe v zvezi s preglednostjo za zagotovitev dostopa do odprtega interneta.
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 068 680 680.nagrajenci nagradne igre »vklopi e-račun«

nagrajenci nagradne igre vklopi e-račun, ki je potekala od 27.9. do 31.10. 2016, so:
 
bob USB ključek 8GB

 • Helena Rodič
 • Mitja Dolinar
 • Natalija Račič
 • Darinka Kračun
 • Nika Zdjelar


bob prenosna baterija

 • Polona Furlan
 • Marija Benčina
 • Jasmina Milošević
 • Katarina Kovačič
 • Janez Vovk
 

čestitke! nagrada bo poslana po priporočeni pošti na naslov naročnika.
košarica
0 artiklov