Inhalt:

mogočni bob

za samo 11,99 eur mesečno prejmeš neomejeno minut pogovorov, neomejeno SMS-ov v vsa slovenska omrežja in 5 GB prenosa podatkov! v kolikor boš porabil 5 GB, znaša strošek nadaljnjih MB 4 cente.

  mesečna naročnina 11,99 eur  
  vključene minute v vsa slovenska omrežja neomejeno  
  vključeni SMS-i v vsa slovenska omrežja neomejeno  
  vključen prenos podatkov v Sloveniji 5 GB  
  vezava brez vezave  
  obračunski interval 60/60  
       

vse cene vsebujejo DDV

katerikoli že sklenjen bob naročniški paket lahko zamenjaš v paket mogočni bob kar preko SMSa, in sicer tako, da pošlješ SMS s ključno besedo mogocnibob na številko 0680.

 

 

podroben cenik storitev naročniškega paketa mogočni bob


naročniški paket mogočni bob

  cene vključujejo DDV velja od ponedeljka do nedelje med 00:00 - 24:00  
  obračunski interval (1) 60/60  
  enkraten začetni bonus ob aktivaciji SIM kartice (minute ali sporočila SMS) (2) 100 enot  
  priključnina 0 €  
  mesečna naročnina 11,99 €  
  vključene minute v vsa slovenska omrežja (3) neomejeno  
  vključena sporočila SMS v vsa slovenska omrežja (3) neomejeno  
  vključen prenos podatkov v Sloveniji (3) 5 GB  
  cene klicev izven zakupljenih minut    
  bob kliče bob 0,00 €*  
  bob na druga mobilna omrežja 0,00 €*  
  bob na fiksna omrežja 0,00 €*  
  bob klicni center (068 680 680) brezplačno za bob uporabnike, ostalim se klic zaračuna skladno s cenikom njihovega operaterja  
  cene sporočil SMS izven zakupljenih sporočil SMS    
  bob pošlje sporočilo v Sloveniji 0,00 €*  
  bob pošlje sporočilo SMS v tujino 0,00 €*  
  MMS    
  bob pošlje sporočilo v Sloveniji 0,04 €  
  bob prenos podatkov    
  cena za prenos podatkov v Sloveniji 0,04 €/MB**  
  druge storitve    
  menjava SIM kartice 11 €  
  kopija že izdanega računa 5,50 €  
  ponovna aktivacija 7,99 €  
  prenos številke k drugemu operaterju 5 €  
  prehod na drugo ponudbo 5 €***  
  strošek začasnega izklopa 15 €  
  strošek dokončnega izklopa 20 €  
  strošek prekinitve pogodbe oz. zapiranja računa zaradi neplačil 9,99 €  
  tiskani razčlenjeni račun 1,70 €  
  zavrnitev direktne bremenitve (4) 2,99 €  
  mednarodni klici oglej si cenik za mednarodne klice  
  storitve v tujini oglej si cenik za storitve v tujini  
       

 

* v paket mogočni bob je vključenih neomejeno klicev in SMS sporočil v Sloveniji

** obračunski interval za prenos podatkov je 64kB

*** prehod na ponudbo Si.mobil

 

(1) obračunski interval 60/60 velja samo za klice v domačih mobilnih in stacionarnih omrežjih. obračunski interval 60/60 pomeni, da se vsaka začeta minuta obračuna kot polna minuta.

(2) enkratni začetni bonus pridobi stranka potem, ko aktivira svojo SIM kartico. na ta način ji pripada 100 enot, ki jih lahko uporabi za klice in SMS v vsa stacionarna in mobilna omrežja v Sloveniji. izključeni so klici na posebne številke, klici v tujino, klici v tujini, prenos podatkov v Sloveniji in v tujini. začetni bonus je na voljo 12 mesecev. ena minuta pogovora šteje kot eno sporočilo SMS.

(3) mesečna naročnina paketa mogočni bob se zaračunava za nazaj in vključuje neomejene minute klicev, neomejena sporočila SMS v vsa slovenska omrežja in 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji. morebitne neporabljene minute, sporočila SMS in prenos podatkov se ne prenašajo v naslednji mesec. po prekoračitvi 5 GB prenosa podatkov se vsak nadaljnji MB zaračuna po ceni 0,04 €.

(4) v primeru nezadostnih sredstev na bančnem računu.


klici na posebne številke

  posebna storitev številka cena z vključenim DDV  
  nujni klic 112 brezplačno  
  gasilci 112 brezplačno  
  prva pomoč 112 brezplačno  
  policija 113 brezplačno  
  prijava motenj na telefonskih priključkih in terminalnih napravah 080 1000 brezplačno  
  info o telefonskih naročnikih izven Slovenije 1180 1,49 €*  
  informacije o številkah naročniških telefonov na območju Slovenije 1188; 1188++ (povezava na želeno številko) 1,49 € (prva minuta) 0,99 € (nadaljna minuta)  
  AMZS 1987 brezplačno  
  informacije o stanju in prometu na vseh državnih cestah 1970 0,66 €*  
  klicni center Avtobusne postaje Ljubljana 1991 1,49 €*  
  točen čas 195 0,49 €*  
  vozni red slovenskih železnic 1999 1,49 €*  
  slovenska zveza svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski 116 123 brezplačno  
  dežurni telefon za pogrešane otroke 116 000 brezplačno  
  posredovanje informacij širšega pomena 1977 1,66 €*  
  reševalec - prevoz pacientov 19900 brezplačno  
  090 komercialne številke cene klicev na posamezne 090 komercialne številke so različne. cenik se dopolnjuje in je na voljo tukaj, v sklopu ceniki    
         

* cena na klic


košarica
0 artiklov